Infor GasElek zegt stop tegen de deur-aan-deurverkoop!

U hebt geen zin om in de val te lopen van een ambulante verkoper van energiecontracten? Kleef dan de sticker “Geen deur-aan-deurverkoop” naast uw deurbel.

Een sticker om “STOP” te zeggen
Ambulante verkopers gaan van deur tot deur om energiecontracten te verkopen. Soms zijn ze interessant, maar vaak niet. Waakzaamheid is geboden! Teken niet zomaar elk contract en voer vooral een vergelijking uit met uw huidig gas- en elektriciteitscontract voordat u iets tekent.
U kunt op ons een beroep doen om uw energiecontract te VERGELIJKEN, hetzij door u tot onze dienst te richten, hetzij door het formulier in te vullen.

Wij hebben met onze partners een sticker uitgewerkt om de aandacht te vestigen op de problematiek van de deur-aan-deurverkoop maar ook om STOP te zeggen tegen ambulante verkopers. Zo zullen ze niet meer bij aanbellen. Als het toch gebeurt, kunt u klacht indienen voor commerciële wanpraktijken bij de economische inspectie, die sancties kan opleggen. 

- Aarzel dus niet om elk misbruik te melden bij het contactpunt van de Federale Overheidsdienst Economie of bij de Ombudsdienst voor energie (klacht@ombudsmanenergie.be) en via onze dienst.
- Extra stickers nodig? Richt u tot ons bureau: Infor GasElek

De brochure
Als u meer informatie wenst, stellen wij u een brochure ter beschikking met wat basisadvies en praktische informatie over de bescherming van energieconsumenten. Deze brochure is bij ons verkrijgbaar.

Het belangrijkste is om te vergelijken!

Het belangrijkste is om uw huidige energiecontract te vergelijken met de offerte die u ontvangt. Daarvoor kunt ons bezoeken.