Uw energiefactuur begrijpen

Het is niet altijd eenvoudig om gas- en elektriciteitsfacturen te begrijpen, zeker in de vrijgemaakte markt! Wij beantwoorden al uw vragen.

U betaalt elke maand een voorschot voor gas en elektriciteit, berekend op basis van uw jaarlijks verbruik. Eenmaal per jaar wordt voor uw verbruik een regularisatiefactuur (of jaarlijkse afrekening) opgesteld.

Elke leverancier benadrukt de ene of de andere financiële post, al naargelang van het belang dat hij eraan wil hechten in de informatie die hij aan de klant geeft. U moet dus leren uw energiefactuur te “ontcijferen” en te achterhalen wat u betaalt en aan wie. Het is ook interessant te weten waarom u dit betaalt.

Wat is inbegrepen in de energieprijs?

De prijzen van elektriciteit en gas bestaan uit verschillende elementen om de verschillende spelers die op de markten tussenbeide komen te vergoeden. Op een of andere manier zal uw factuur dus altijd uit deze drie voornaamste financiële posten bestaan, ook al verschijnen ze niet altijd in die vorm op uw gas- en elektriciteitsfactuur:

  • Eén deel dat wordt opgesplitst in twee bijdragen: de ene aan de producent van elektriciteit of importeur van gas die energie verkoopt tegen groothandelsprijzen, de andere aan de leverancier met wie u uw energiecontract hebt ondertekend.
  • Eén deel voor de transmissienetbeheerders (Elia, Fluxys) en de distributienetbeheerder (Sibelga), die een commissie innen voor elke kWh die via hun netwerk loopt. Het gebruikstarief voor het net wordt goedgekeurd door Brugel (de Brusselse regulator);
  • Eén deel voor de overheden die belastingen of toeslagen heffen om een deel van de solidariteitsmechanismen en initiatieven ter bevordering van een beter energiegebruik te financieren.

(Bron: www.brugel.be)

De adviseurs van Infor GasElek staan tot uw dienst om al uw vragen te beantwoorden en u te helpen uw energiefacturen te begrijpen.

Neem contact op met ons!