Energiebesparingen

Hier een paar links naar verenigingen die u kunnen helpen om energie te besparen :

 • BSCPO

  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gebouwen verantwoordelijk voor 73% van het totale energieverbruik.

  De tertiaire sector, waarvan de grote meerderheid aan non-profit organisaties deel van uitmaken, heeft in 2012 voor liefst 35% van het energieverbruik binnen ons Gewest gezorgd.

  Om die reden streeft de regio tegen 2025 naar een vermindering van 30% uitstoot van broeikasgassen.

  Om dit te verwezenlijken schuilt er een groot energiebesparingspotentieel in het handhaven van kleine dagdagelijkse handelingen. Ook jouw organisatie kan hier een bijdrage tot leveren door zelf initiatief te nemen en uw energieverbruik te verminderen. Hierdoor draagt u niet alleen bij het groener maken van jouw organisatie, maar ook tot een daling van u energie-factuur! Graag helpen wij jullie in deze richting en staan we steeds paraat om uw vragen te beantwoorden.

  http://www.cbenm-bcspo.be/

 • Het WoonInformatieCentrum (wic)

  Het WoonInformatieCentrum (WIC) is een cel van de Directie Huisvesting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Wic centraliseert en verspreidt alle nuttige informatie over huisvesting in dit gewest.

  Het WIC informeert huurders, eigenaars en personen die op zoek zijn naar een woning. Indien nodig wordt doorverwezen naar andere actoren actief in de sector. Dat kunnen gewestelijke parastatale instellingen of gemeentelijke en gemeenschapsdiensten zijn, maar ook verenigingen, netwerken of privé-partners.

  Ook kan het WIC opleidingen organiseren op verzoek van de lokale overheid, verenigingen of privé-partners. In deze brochure vindt u alvast een overzicht van de Gewestelijke initiatieven op het vlak van huisvesting.

  http://www.huisvesting.irisnet.be/nl/wie-doet-wat/wat-doet-het-gewest/wooninformatiecentrum?set_language=nl

 • RenovaS vzw

  Sinds 1996, vormt RenovaS voor de gemeente Schaarbeek de link tussen de gewestelijke initiatieven op het gebied van de stadsherwaardering en de bewoners van Schaarbeek en meer bepaald wat betreft de coördinatie van de wijkcontracten die aan gang zijn op het gemeentelijk grondgebied.

  Bovendien, zet RenovaS haar taak van advies voor renovatie en informatie aangaande de verschillende desbetreffende gewestpremies voort.
  Tenslotte, ontwikkelt RenovaS via het Netwerk Wonen, eveneens autonome acties.

  http://www.schaarbeek.be/nl/onthaal

 • Stadswinkel

  De Stadswinkel heeft als missie informatie te verstrekken over milieu, een kader voor kwalitatief leven, renovatie van de de woning, urbanisme en rationeel energieverbruik; dit alles in het kader van de versterking van een duurzame ontwikkeling.

  De Stadwinkel heeft expertise ontwikkeld inzake het wonen, begeleiding en advies aan burgers, sensibliserinsacties.

  http://www.curbain.be/nl