De regulatoren, controleurs van de energiemarkt

De nieuwe elektriciteits- en gasmarkten worden gecontroleerd door de regulatoren. Het zijn onafhankelijke instellingen, opgericht door de verschillende overheden. 
De opdracht van deze regulatoren is de controle van de naleving van de wettelijke normen en kwaliteitsvereisten door de spelers van de elektriciteits- en gasmarkten
In elk Gewest zijn een gewestelijke regulator en de federale regulator actief.

 • BRUGEL.BE: BRUssel Gas ELektriciteit

  De commissie voor de regulering van energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heet "Brussel Gas en Electriciteit", afgekort BRUGEL. Zij garandeert de efficiente werking van de regionale markt van gas en elektriciteit. Daarvoor verstrekt zij advies aan de overheden. Zij controleert en reglementeert de organisatie van de markt.

  http://www.brugel.be/

 • CWaPE, de regulator in het Waals Gewest

  de Waalse Commissie voor Energie

  http://www.cwape.be/

 • De CREG, de federale regulator

  De CREG is krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen belast met een raadgevende taak ten behoeve van de overheid inzake de organisatie en werking van de elektriciteits- en aardgasmarkt, enerzijds, en met een algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen, anderzijds.

  http://www.creg.be/nl/index.html

 • VREG, De Vlaamse Reguleringsinstantie

  De Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) is een Vlaamse overheidsinstantie die instaat voor de regulering, controle en bevordering van de transparantie van de elektriciteits- en aardgasmarkt in het Vlaamse Gewest.

  http://www.vreg.be/