Leefmilieu

Overheidsdiensten, verenigingen en organisaties die tot doel heeft het milieu.

 • Greenpeace Belgium

  Greenpeace is een organisatie die campagnevoert om houdingen en handelingen te veranderen, om het leefmilieu te beschermen en te behouden en om de vrede te bevorderen. Greenpeace werkt onafhankelijk en is actief over de hele wereld.

  http://www.greenpeace.org/belgium/nl/

 • Leefmilieu Brussel

  BIM is de administratie voor leefmilieu en energie in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel.

  Het BIM houdt toezicht en waakt over het beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Het heeft ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren en erover te waken dat ze worden nageleefd. BIM werkt didactische projecten uit in Brusselse scholen.

  BIM ontwikkeld ook nog activiteiten op het domein van de eco-constructie en de band tussen gezondheid en milieu.

  http://www.leefmilieu.brussels/

 • Natagora

  Natagora bedoeld om de natuur te beschermen, vooral in Wallonië en Brussel. Met een groot doel: het stoppen van het verlies aan biodiversiteit en het herstel van een goede algemene toestand van de natuur, in balans met menselijke activiteiten.

  http://www.natagora.be/