Geschillenregulatie

  • Geschillendienst

    Problemen met je aansluiting, de meteropname of een leverancier die een contractaanbod weigert? De juristen van de geschillendienst van BRUGEL helpen je gratis en snel om conflicten met energieleveranciers of met Sibelga, de beheerder van het distributienetwerk, op te lossen. Hun beslissingen zijn juridisch bindend, zowel voor de spelers op de energiemarkt als voor de consumenten.

    https://www.litigesenergie.brussels/nl_BE/

  • Ombudsdienst voor energie

    De Ombudsdienst voor Energie is een federale autonome dienst met rechtspersoonlijkheid die bevoegd is voor de verdeling van vragen en klachten betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt en de behandeling van geschillen tussen de eindafnemers en de elektriciteits- en aardgasbedrijven.

    https://www.ombudsmanenergie.be/nl